Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới AM Best chứng nhận Năng lực Tài chính của Fubon Vietnam ở mức B++ (Tốt) và xếp hạng tín nhiệm năng lực tổ chức phát hành ở mức “bbb+”. Triển vọng nâng hạng cho các hạng mục này ở mức “Ổn định”. 

Kết quả định hạng này được A.M. Best công bố trên cơ sở đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Fubon qua nhiều năm, bao gồm: năng lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động và hệ thống quản trị rủi ro. Đồng thời đồng thời liên tục được củng cố với sự hỗ trợ của công ty mẹ từ Đài Loan. Chi tiết đánh giá:

·        Năng lực tài chính: Mạnh

·        Hiệu quả hoạt động: Tốt

·        Hệ thống quản trị rủi ro: Phù hợp

Chi tiết nội dung xếp hạng được AM Best công bố chính thức tại:

Năm 2019: Xem chi tiết

Năm 2020: Xem chi tiết