LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN

 

1961
 • Công ty Bảo hiểm Cathay- tiền thân của công ty Bảo hiểm Fubon, được thành lập là bệ phóng của tập đoàn Fubon sau này trên con đường hướng tới sự thịnh vượng.
 
1992
 • Công ty Bảo hiểm Cathay đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon.
 • Thành lập Ngân hàng  thương mại Fubon
 
1993
 • Thành lập Fubon nhân thọ
 
1995
 • Thành lập Công ty TNHH Tài chính chứng khoán Fubon.
 
2005
 • Ngân hàng Fubon và Ngân hàng Taipei chính thức sáp nhập thành  Ngân hàng Taipei - Fubon
 • Thành lập Công ty TNHH Môi giới  Bảo hiểm Fubon tại Thái Lan
 
2009
 • Fubon Nhân thọ chính thức sáp nhập với Bảo hiểm ING
 
2011
 • Tập đoàn tài chính Fubon kỉ niệm 50 năm thành lập và phát triển.


 

Các mốc hình thành Fubon Phi Nhân Thọ tại Việt Nam

2008
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon thành lập Công ty con tại Việt Nam -  Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Fubon (Việt Nam) –  Văn phòng chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội2010
 • Thành lập Chi nhánh Bình Dương


 

2011
 • Thành lập Văn phòng Đồng Nai
 
2013
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty – 5 năm khẳng định, 50 năm vững bước

 

2014
 • Fubon Viet Nam nhận bằng khen của Cục Thuế Tp HCM về thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế
 
2015
 • Nâng cấp Văn phòng Đồng Nai thành Chi nhánh Đồng Nai