Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm tài sản

BẢO HIỂM TÀI SẢN


 
1.  BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

 

•  Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
•  Máy móc thiết bị;
•  Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

 

•  Cháy

•  Nổ

 


2.  BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

 

•  Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
•  Máy móc thiết bị;
•  Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

 

•  Hoả hoạn + Sét đánh + Nổ (A)

•  Nổ (B) 

•  Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng (C)

•  Gây rối, đình công, bãi công, sa thải (D)

•  Hành động ác ý (E)

•  Động đất hay núi lửa phun (F)

•  Giông bão (G)

•  Giông bão, lũ lụt (H)

•  Vỡ hay tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước (I)

•  Đâm va do xe cộ hoặc súc vật (J)

 
 
3. BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN

a. Đối tượng bảo hiểm

• Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
• Máy móc thiết bị;
• Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.

 

b. Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

 
 
4. BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

a. Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.

 

b. Phạm vi bảo hiểm

•  Bồi thường cho mất “lợi nhuận kinh doanh” và “các chi phí cố định” (nếu có) mà Người được bảo hiểm phải tiếp tục chi trả trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở hoặc bị ảnh hưởng do các thiệt hại vật chất bất ngờ được bảo hiểm xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm.

•   Số tiền bảo hiểm: Lợi nhuận kinh doanh và chi phí cố định là cơ sở tạo thành số tiền bảo hiểm.

•  Ngoài ra Người bảo hiểm sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm các chi phí chi thêm để giảm thiểu tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Ví dụ: Chi phí tạm thuê nhà xưởng hoặc máy móc, chi phí tăng ca, cước phí vận chuyển khẩn cấp…
•  Các chi phí không trực tiếp giảm thiểu tổn thất của việc gián đoạn kinh doanh chỉ được bồi thường nếu có thỏa thuận riêng.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

STT TÊN SẢN PHẨM TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 CFE Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

QUY TẮC BẢO HIỂM-1

QUY TẮC BẢO HIỂM-2

GIẤY YÊU CẦU BH
2 HCA Bảo hiểm nhà (Cháy) QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
3 MNP Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
4 PAR Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
5 CFE + MNP Bảo hiểm mở rộng   GIẤY YÊU CẦU BH
6 CFE + PAR Bảo hiểm mở rộng   GIẤY YÊU CẦU BH
 
6. Mẫu yêu cầu bồi thường: Tải về
 
Ngay từ bây giờ, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Xin bấm vào đây!