Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Sản phẩm khác

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM KHÁC1.  BẢO HIỂM LÒNG TRUNG THÀNH

a.  Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm cho những tổn thất về tiền bạc, tài sản…do hành vi không trung thực của nhân viên của Người được bảo hiểm


b.  Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất về tiền bạc hay hàng hóa mà người được bảo hiểm phải gánh chịu phát sinh từ hành động cố ý hay hành động gian lận hay không trung thực của nhân viên của người được bảo hiểm liên quan đến chức vụ của họ:

•  Trong thời hạn bảo hiểm.

•  Trong suốt quá trình làm việc liên tục của nhân viên đó.

•  Được phát hiện trong thời hạn bồi thường hoặc trong vòng 12 tháng sau đó hoặc trong vòng 12 tháng sau khi nhân viên đó nghỉ việc, bất cứ thời hạn nào đến trước.

 

2.  BẢO HIỂM TIỀN

a.  Đối tượng bảo hiểm

•  Tiền đang vận chuyển

•  Tiền trong két và tại quầy giao dịch

•  Tiền tại máy ATM


b.  Phạm vi bảo hiểm

•  Tiền đang vận chuyển

Bồi thường cho người được bảo hiểm đối với những mất mát, thiệt hại về tiền do bị ăn cướp trong quá trình vận chuyển bằng xe ô tô trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được quy định theo các tuyến đường ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.


•  Tiền trong két và tại quầy giao dịch

Bồi thường cho những mất mát, thiệt hại hay huỷ hoại tiền do bị ăn trộm, mất trộm dẫn đến ăn cướp hay bị ăn cướp hay có chủ định thực hiện một trong những hoạt động trên trong phạm vi địa điểm chứa két hoặc quầy giao dịch tại các điểm giao dịch của Người được bảo hiểm.3.  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

a.  Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm của người sử dụng lao động với người lao động


b.  Phạm vi bảo hiểm

Fubon sẽ có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp Người lao động tử vong, bị thương tật tạm thời hoặc vĩnh viễn gây ra bởi tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp xảy ra trong quá trình làm việc, bao gồm:

•  Trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể từ 81% trở lên: Trả hết mức trách nhiệm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

•  Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, Công ty bảo hiểm trả bồi thường theo Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm, trường hợp Người lao động bị suy giảm sức lao động vĩnh viễn do bệnh nghề nghiệp Công ty bảo hiểm trả bồi thường theo tỷ lệ suy giảm được Hội đồng giám định y khoa chứng nhận.

•  Chi phí y tế: Giới hạn bởi số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

•  Tiền lươngtrong thời gian điều trị y tế: Giới hạn bởi số tiền tính trên số lương tháng mà Người được bảo hiểm lựa chọn và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.4.  BẢO HIỂM BỒI THƯỞNG GIẢI THƯỞNG GÔN

a.  Đối tượng bảo hiểm

Các giải đấu gôn được tổ chức không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào của Việt Nam.


b.  Phạm vi bảo hiểm

Fubon sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm các nghĩa vụ phải trao giải thưởng của Người được bảo hiểm mà đã được bảo hiểm như trong hợp đồng bảo hiểm và / hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.