Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm kỷ thuật

BẢO HIỂM KỸ THUẬT

 

 
1.  BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

 

Tất cả các công trình dân dụng, công trình công nghiệp như:

•  Nhà ở, trụ sở làm việc, nhà máy công Nhà ở, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc, nhà hát, rạp chiếu phim, các công trình văn hoá khác...

•  Nhà máy, xí nghiệp.

  Đường sá (cả đường sắt, bộ) và sân bay.

  Cầu cống, đê đập, công trình cấp thoát nước, kênh đào, cảng...

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

  Thiệt hại vật chất: Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được đối với các hạng mục được bảo hiểm xảy ra trong quá trình xây dựng, thi công công trình do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm.

 

  Trách nhiệm bên thứ ba: Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường đối với những thiệt hại xảy ra do hậu quả của việc gây ra:

          thương tật hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù có tử vong hay không)

          tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của các Bên thứ ba

          tất cả các chi phí kiện tụng

          và tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của Công ty bảo hiểm

 


2.  BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT

 

 

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

Quá trình lắp đặt và chạy thử các loại:

  Máy móc, thiết bị, và các cấu trúc ví dụ như: Tuabin, máy phát, nồi hơi nước, máy nén, động cơ đốt trong, động cơ điện, máy biến thế, máy chỉnh lưu, thiết bị đảo mạch

  Máy công cụ, máy bơm, thang máy, cần cẩu, băng truyền, đường cáp treo.

  Máy in, máy sản xuất giấy, máy dệt, đường dây điện cao thế, đường ống dẫn, hội trường, bể chứa, thùng chứa, cầu thép.

  Các nhà máy công nghiệp (Nhà máy điện, nhà máy luyện gang thép, nhà máy hoá chất, lũ cao, nhà máy giấy, nhà máy dệt cũng như các xí nghiệp khác sản xuất hàng tiêu dùng.)

 

 

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

  Thiệt hại vật chất: Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được đối với các hạng mục được bảo hiểm xảy ra trong quá trình lắp đặt, chạy thử do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm.

 

  Trách nhiệm bên thứ ba: Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường đối với những thiệt hại xảy ra do hậu quả của việc gây ra:

  thương tật hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù có tử vong hay không)

  tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của các Bên thứ ba.

  tất cả các chi phí kiện tụng

  và tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của Công ty bảo hiểm

 


3.  BẢO HIỂM MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

Tất cả các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ cho quá trình xây dựng/ lắp đặt như: máy cẩu, máy xúc, máy đào, máy trộn bê tông;….

 

 

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được đối với các máy móc, trang thiết bị phục vụ cho quá trình xây dựng/lắp đặt xảy ra trong quá trình hoạt động, chờ làm việc hoặc bảo dưỡng do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm.

 


4.  BẢO HIỂM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

 

 

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

Các loại máy móc thiết bị điện tử dùng trong các lĩnh vực như: Phát thanh, Truyền hình, Viễn thông, Y tế, Tin học, Điện ảnh, Hàng hải, Hàng không, Khoa học kỹ thuật…

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

 

  Thiệt hại vật chất của thiết bị

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật do các rủi ro bất ngờ không lường trước được đối với các thiết bị điện tử, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị y tế…do các nguyên nhân hoả hoạn, sét, đoản mạch và các nguyên nhân khác về điện, lỗi thiết kế sai, chế tạo, lắp đặt, khuyết tật nguyên vật liệu…

 

  Phương tiện lưu trữ dữ liệu bên ngoài

Bảo hiểm cho các chi phí sửa chữa, thay thế các thiết bị ngoại vi và chi phí để tạo lập thông tin đã mất do các rủi ro được bảo hiểm gây ra.

 

  Chi phí hoạt động gia tăng

Bảo hiểm cho phần chi phí gia tăng thêm được bỏ ra để thay thế các thiết bị hư hại do các rủi ro được bảo hiểm gây ra.

5.  TÀI LIỆU THAM KHẢO:

STT TÊN SẢN PHẨM TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 CAR Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng (công trình) QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
2 CPM Bảo hiểm máy móc xây dựng (công trình) QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
3 EAR Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
4 EEI Bảo hiểm thiết bị điện tử QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
5 MBI Bảo hiểm đổ vỡ máy móc QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
6 CCR Bảo hiểm Bắt buộc Công trình trong thời gian xây dựng QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
7 BAP Bảo hiểm nồi hơi và thiết bị áp lực QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
8 CWC Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH
9 CCP Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn QUY TẮC BẢO HIỂM GIẤY YÊU CẦU BH