Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa

BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

 


1.  BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN VÀ HÀNG KHÔNG

 

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

 

•  Hàng hóa vận chuyển từViệt Nam đến các nước trên thế giới

•  Hàng hóa vận chuyển từ các nước trên thế giới về Việt Nam

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

 

 


Lưu ý : Trong trường hợp hàng hóa được bảo hiểm theo điều kiện "B" hay "C", nếu người được bảo hiểm yêu cầu thì Fubon có thể nhận trách nhiệm bảo hiểm thêm một hay nhiều loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm theo thỏa thuận:
•  Rủi ro trộm cắp và / hoặc không giao hàng;
•  Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gâyra;
•  Thiệt hại do nước mưa, nước ngọt, do đọng hơi nước và hấp hơi nóng;
•  Va đập phải hàng hóa khác;
  Gỉ và ôxy hóa;
•  Vỡ, cong và / hoặc bẹp, móp méo;
•  Rò rỉ hoặc thiếu hụt hàng hóa;
•  Thiệt hại do móc cẩu hàng;
•  Dây bẩn do dầu và / hoặc mỡ;
•  Và những rủi ro phụ khác tương tự.


2.  BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

 

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

 

Hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

 

 

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

Fubon chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây:

•  Cháy hoặc nổ;

•  Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;

•  Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;

•  Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;

•  Phương tiện chở hàng mất tích;

•  Hy sinh tổn thất chung

 

3.  TÀI LIỆU THAM KHẢO:

a. Quy tắc bảo hiểm vận chuyển hàng hóa:

1. Điều Khoản Bảo Hiểm Chiến Tranh - Hàng hóa Đường Không 01.01.2009

2. Điều Khoản Bảo hiểm Chiến Tranh (Hàng Hóa) 01.01.2009

3. Điều Khoản Bảo Hiểm Đình Công - Hàng Hóa Đường Không 01.01.2009

4. Điều Khoản Bảo Hiểm Đình Công (Hàng Hóa) 01.01.2009

5. Điều Khoản Bảo Hiểm Hàng Hóa (A) 01.01.2009

6. Điều Khoản Bảo Hiểm Hàng Hóa (Air) 01.01.2009

7. Điều Khoản Bảo Hiểm Hàng Hóa (B) 01.01.2009

8. Điều Khoản Bảo Hiểm Hàng Hóa (C) 01.01.2009

9. Điều Khoản Bảo Hiểm Hàng Xăng, Dầu Chở Rời 1.2.1983

10. Điều Khoản Bảo Hiểm Thịt Đông Lạnh (A) và 24 giờ Hỏng Máy Lạnh

11. Điều Khoản Bảo Hiểm Thịt Đông Lạnh (C) và 24 giờ Hỏng Máy Lạnh

12. Điều Khoản Bảo Hiểm Thực Phẩm Đông Lạnh (A) 1.1.86

13. Điều Khoản Bảo Hiểm Thực Phẩm Đông Lạnh (C) 1.1.86

14. Điều Khoản Vận Chuyển Hàng Hóa Nội Địa (A)

15. Điều Khoản Vận Chuyển Hàng Hóa Nội Địa (C)

b. Giấy yêu cầu bảo hiểm:

1.  BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN VÀ HÀNG KHÔNG
2.  BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

c. Mẫu yêu cầu bồi thường: Tải về

Ngay từ bây giờ, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Xin bấm vào đây!