Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm xe cơ giới

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI


 
1.  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ (TNDS) BẮT BUỘC CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

 

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

 

•  Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

•  Thiệt hại về sức khỏe và tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra

 

Đối với mô tô, xe máy

•  Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người : 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

•  Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

 

Đối với ô tô

 

•  Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người : 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

•  Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.


 
2.  BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN XE CƠ GIỚI

 

a.  Đối tượng bảo hiểm

 

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

b.  Phạm vi bảo hiểm

 

•  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe;

•  Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới vượt mức bắt buộc;

•  Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe;

•  Bảo hiểm mở rộng:

·  Điều khoản thay thế mới

·  Điều khoản lựa chọn cơ sở sữa chữa
·  Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa
·  Bảo hiểm vật chất xe đối với xe tạm nhập tái xuất
·  Bảo hiểm vật chất xe cơ giới ngoài lãnh thổ Việt Nam
·  Bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện tượng thủy kích
·  Bảo hiểm thiết bị chuyên dùng
·  Bảo hiểm cho bộ phận/ phụ kiện lắp thêm

3.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÊN TẢI TÀI LIỆU
Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô PDF File
Biểu phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới PDF File
Giấy yêu cầu bảo hiểm xe PDF File
Biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới PDF File
Mẫu yêu cầu bồi thường PDF File
 
Ngay từ bây giờ, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Xin bấm vào đây!