Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm tai nạn con người

 

BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN – NHÓM


A.  Đối tượng bảo hiểm
Công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú dài hạn trong lãnh thổ Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 65 tuổi.

Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:
•  Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, ung thư.
•  Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
•  Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.


B.  Phạm vi bảo hiểm
•  Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
•  Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
•  Chi phí y tế do tai nạn.

Quyền lợi bổ sung:

  • Ngộ độc, ngạt thở do khói, khí độc, khí gas hay ngạt nước (có tính phụ phí)
  • Trợ cấp mai táng (có tính phụ phí)
  • Ngộ độc thực phẩm (có tính phụ phí)

Trợ cấp mất thu nhập trong thời gian nằm viện (có tính phụ phí)

C.  Tài liệu than khảo

TÊN TẢI TÀI LIỆU
Quy tắc Bảo Hiểm tai nạn con người PAI PDF File
Biểu phí Bảo Hiểm tai nạn con người PAI PDF File
Giấy yêu cầu Bảo Hiểm tai nạn con người PAI PDF File
Mẫu yêu cầu bồi thường PDF File
 
Ngay từ bây giờ, hãy liên hệ với chúng tôi. Xin bấm vào đây!