Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm tai nạn con người

 

BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN – NHÓM


A.  Đối tượng bảo hiểm
Công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú dài hạn trong lãnh thổ Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 65 tuổi.

Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:
•  Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, ung thư.
•  Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
•  Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.


B.  Phạm vi bảo hiểm
•  Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
•  Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
•  Chi phí y tế do tai nạn.

Quyền lợi bổ sung:

  • Ngộ độc, ngạt thở do khói, khí độc, khí gas hay ngạt nước (có tính phụ phí)
  • Trợ cấp mai táng (có tính phụ phí)
  • Ngộ độc thực phẩm (có tính phụ phí)

Trợ cấp mất thu nhập trong thời gian nằm viện (có tính phụ phí)

TÊN CẬP NHẬT  NGÀY FILE
Personal Accident 17/12/2019 PDF File
Personal Accident (New Product) 14/01/2020 PDF File
 
Ngay từ bây giờ, hãy liên hệ với chúng tôi. Xin bấm vào đây!