Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm sức khỏe

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

 

A. Đối tượng bảo hiểm

- Cư trú: NĐBH là người đang cư trú, làm việc, học tập tại lãnh thổ Việt Nam.

- Độ tuổi: NĐBH trong độ tuổi:

  • Từ đủ 1 tuổi cho đến 65 tuổi (bao gồm tuổi 65) có khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và không đang trong quá trình điều trị nội trú vào ngày hiệu lực của hợp đồng này.
  • Từ đủ 66 đến 70 tuổi: Chỉ được FUBON xem xét chấp nhận bảo hiểm đối với các HĐBH tái tục và tuân theo điều khoản, điều kiện của HĐBH tái tục.

 

Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau: 

  • Bị tâm thần, bệnh phong, sử dụng ma túy (trừ một số thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần theo chỉ định của bác sĩ)
  • Thương tật vĩnh viễn trên 50%.

 

 

B.  Phạm vi bảo hiểm

  • Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn, ốm đau, bệnh tật
  • Điều trị nội trú và chi phí phẫu thuật do tai nạn, ốm đau, bệnh tật
  • Bảo hiểm vượt mức cho điều trị nội trú với bệnh hiểm nghèo và tai nạn
  • Điều trị ngoại trú

 

TÊN CẬP NHẬT  NGÀY FILE
FMC Quy tắc bảo hiểm 17/12/2019 PDF File