Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm nhà tư nhân

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN


A.  Đối tượng bảo hiểm
Ngôi nhà và tài sản trong nhà, trách nhiệm cho bên thứ ba cũng như bảo hiểm tai nạn cho các thành viên trong gia đình.

B.  Phạm vi bảo hiểm
•  Bảo hiểm hỏa hoạn và những rủi ro đặc biệt

 

  Hỏa hoạn

 

  Nổ
  Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào
  Gây rối, đình công, bãi công, sa thải
  Hành động ác ý
  Động đất, núi lửa phun bao gồm lũ lụt và nước biển tràn do hậu quả của động đất và núi lửa phun
  Giông bão, lũ lụt
  Vỡ hay tràn nước thì các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
  Xe cộ hay súc vật đâm
  Trộm cướp có để lại dấu vết tại hiện trường.


•  Bảo hiểm tai nạn con người

 

  Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn
  Chi phí y tế do tai nạn


•  Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3

 

 

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

 

•  Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người (tử vong, thương tật hoặc ốm đau);

 

•  Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản;

 
 
 

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

•  Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;

 

•  Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của công ty bảo hiểm

 
C. Tài liệu giới thiệu sản phẩm Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân
 
TÊN CẬP NHẬT  NGÀY FILE
Quy tắc sản phẩm bảo hiểm  nhà tư nhân. 23/05/2019 PDF File
 
 
 
Ngay từ bây giờ, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Xin bấm vào đây!