BUỔI TUYÊN TRUYỀN
“PHÒNG CHỐNG TỔN THẤT CHÁY NỔ”
 
 
Nhằm chia sẻ tới Quý khách hàng những kiến thức cần thiết về nghiệp vụ quản lý an toàn nhà xưởng và phòng chống cháy nổ trước những diễn biến khô hạn của thời tiết Việt Nam, đặc biệt khu vực Đông Nam Bộ suốt thời gian qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) đã tiến hành tổ chức Buổi Hội thảo chuyên đề….