Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm du lịch

BẢO HIỂM DU LỊCH

 

A.  Đối tượng bảo hiểm
Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam đi tham quan, nghỉ mát, thăm viếng bạn bè, bà con, dự các hội nghị quốc tế làm việc theo hình thức cá nhân hoặc tập thể đi thành đoàn có tổ chức và chương trình cụ thể đã định trong phạm vi Việt Nam hoặc toàn cầu.
B.  Phạm vi bảo hiểm

1. Tai nạn cá nhân

Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

2. Chi phí y tế

-  Chi phí y tế ở Việt Nam, quyền lợi nằm viện hằng ngày ở Việt Nam, chi phí y tế liên quan đến ốm đau thai sản

-  Các quyền lợi bổ sung đối với Bảo hiểm du lịch quốc tế: Chi phí y tế ở nước ngoài, Thăm bệnh ở nước ngoài, Chăm sóc trẻ em, Trợ cấp nằm viện ở nước ngoài

3. Vận chuyển y tế

- Vận chuyển cấp cứu

- Chi phí mai táng, hồi hương thi hài

4. Quyền lợi mở rộng

- Gia hạn tự động

- Quyền lợi bổ sung đối với Bảo hiểm du lịch quốc tế: Thanh toán cho dịch vụ khách sạn bị gián đoạn hay hủy bỏ

5. Những sự cố ngoài ý muốn (Quyền lợi bổ sung đối với Bảo hiểm du lịch quốc tế)

- Huỷ chuyến đi, Gián đoạn chuyến đi, Lỡ nối chuyến, Hành lý đến chậm

6. Mất mát (Quyền lợi bổ sung đối với Bảo hiểm du lịch quốc tế)

- Mất hoặc thiệt hại hành lý và tài sản cá nhân.

TÊN CẬP NHẬT  NGÀY FILE
Wording Traveller Insurance 17/12/2019 PDF File