Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Sản phẩm > Bảo hiểm sức khỏe

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

 
A. Đối tượng bảo hiểm
Công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú dài hạn trong lãnh thổ Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 65 tuổi.
 
Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:
  Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, ung thư.
  Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
  Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật..
 
B.  Phạm vi bảo hiểm
  Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật.
  Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
  Chi phí y tế do tai nạn.
  Điều trị nội trú và chi phí phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật.
  Khám sức khỏe tổng quát định kỳ