A.M. Best Xếp hạng cho Công ty Bảo hiểm Fubon

HONG KONG - NGÀY 21/3/2014
Tổ chức A.M.Best đã xếp hạng năng lực tài chính hạng A (Xuất sắc) và xếp hạng tín dụng tổ chức phát hành loại “A+” cho công ty Bảo hiểm Fubon Đài Loan. Hại loại xếp hạng này là ổn định.Việc xếp hạng trên cho thấy Công ty Bảo hiểm Fubon trong suốt thời gian dài có hoạt động hiệu quả cao do lãi nghiệp vụ và kết quả đầu tư mang lại, việc tích lũy tài chính điều chỉnh theo các tín hiệu rủi ro, thương hiệu được nhận biết rộng rãi và đã từ lâu chiếm lĩnh vị trí đứng đầu với hầu hết các dòng sản phẩm tại thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ Đài Loan.

Việc xếp hạng này đã ghi nhận quá trình lâu dài trong hoạt động kinh doanh vững mạnh của công ty bảo hiểm Fubon, được xây dựng từ kết quả của việc định giá và đầu tư, tài sản đã điều chỉnh theo rủi ro, sự nhận thức thương hiệu cao và vị trí dẫn đầu trong ngành kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Đài Loan. Ngoài ra, sự đánh giá này cũng xem xét đến tổng lực các kênh phân phối và việc quản lý đầu tư nhằm giúp công ty ty Fubon trở thành công ty con được sở hữu toàn diện bởi tập đoàn Tài Chính Fubon – một trong những Tập đoàn tài chính hàng đầu tại Đài Loan bao gồm cả Bảo hiểm Nhân thọ, Ngân hàng và Kinh doanh chứng khoán.

Mặc dù Công ty Bảo hiểm Fubon bảo hiểm tại các khu vực có mức độ tập trung nhiều thảm họa thiên tai, nhưng những hạn chế này đã được phân tán và giảm thiểu nhờ các nguyên tắc thẩm định nghiệp vụ chặt chẽ và chiến lược tái bảo hiểm hiệu quả. Công ty Bảo hiểm Fubon đã được hưởng lợi từ năng lực quản lý đầu tư của Tập đoàn tài chính Fubon để điều phối những biến động của thị trường tài chính., điều này được minh chứng bởi lợi nhuận đầu tư tích cực được ghi nhận trong 5 năm qua.

Một phần bù đắp những rủi ro thiệt hại và đóng góp cho các xếp hạng tích cực này còn bao gồm các khoản thu nhập tiềm năng dao động được hưởng lời và vốn chủ sở hữu rất lớn của Công ty. Tính bền vững trong tăng trưởng và lãi nghiệp vụ sẽ chịu thách thức bởi những dự kiến suy giảm và các điều kiện cạnh tranh tại thị trường Đài Loan.

Những xếp hạng tích cực này sẽ phát huy nếu Công ty Bảo hiểm Fubon tiếp tục chứng tỏ sự ổn định và bền vững để tăng cường tài sản đã điều chỉnh rủi ro. Áp lực xếp hạng tiêu cực có thể xảy đến nếu công ty có những suy giảm đáng kể trong hoạt động điều hành hoặc trong trường hợp vốn và/hoặc phần trả cổ tức dẫn đến sự suy giảm trong tài sản đã điều chỉnh rủi ro của mình.

Nguồn: http://www3.ambest.com/ambv/bestnews/PressContent.aspx?altsrc=14&refnum=22355